top of page

APH 1000 TC

Hydrostatisk / Radiostyrd

APH 1000 TC är en IR-fjärrstyrd hydrostatisk platta som kan gå dit andra inte kan.


IR-fjärrkontrollerna säkerställer drift under de tuffaste förhållanden – och i de trångaste utrymmena och djupa diken. Operatören kan styra vibrationsplattan från ett säkert avstånd med en fjärrkontroll eller kabelfjärrkontroll.


APH 1000 TC uppnår höga packningsresultat även i de djupaste diken och mest oframkomliga områden tack vare sin höga prestanda och den kompakta maskindesignen. Den är mycket lyhörd för operatörens kommandon.


Säkerheten är inbyggd i maskinen, inklusive ett nödstopp på fjärrkontrollen. Vibrationsplattan stängs automatiskt av om anslutningen till operatören bryts eller om maskinen kommer inom 2 m från operatören.
ANVÄNDNING AV BIOBRÄNSLE

Ammanns dieselförbränningsmaskiner kan använda vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO), ett biobränsle tillverkat av avfall som minskar CO2-utsläppen med upp till 90 %.


..........


DIESEL

Vikt: 715 Kg

Max. vibrationsfrekvens: 46 Hz

Max. centrifugalkraft: 63 kN

LADDA NED PRODUKTBLAD
bottom of page