top of page

R18-9 AK MINI

Vikt: 1855/1995 (hytt) kg

Motor: Kubota Stage V, 16,2 hk

Skopvolym: 65 l

bottom of page